Inhoudsopgave

Voorwoord

De bibliotheek een essentiële voorziening

Erna Winters

Hoofdstuk 1

Kort nieuws

Kort nieuws over algemene en lokale ontwikkelingen binnen Bibliotheek Kennemerwaard in 2021.

Hoofdstuk 2

Bestuurlijke fusie met Artiance: ABC Huis officieel gestart

Hoofdstuk 3

Programma's

Bibliotheek Kennemerwaard voert haar wettelijke taken uit in drie programma’s met de volgende titels:

Programma Ontwikkeling & Ontplooiing

Programma Participatie & Zelfredzaamheid

Programma Educatie

Hoofdstuk 4

Over de organisatie

In dit hoofdstuk belichten we in vogelvlucht opvallende en noemenswaardige ontwikkelingen binnen de organisatie.

Hoofdstuk 5

Marketing, communicatie en fondsenwerving

Uitdagend jaar op het gebied van marketing, communicatie en fondsenwerving. Door corona online creatief geworden.

Hoofdstuk 6

Bibliotheek Kennemerwaard in cijfers

Overzicht

Samenwerkings- partners