Hoofdstuk 1

KORT NIEUWS

Kort nieuws algemeen

Nieuwe businessmodellen voor meer bereik

Mensen hebben steeds minder de behoefte om zich voor langere tijd te verbinden aan organisaties in de vorm van een abonnement of lidmaatschap. Dit blijkt ook uit onderzoek van organisaties die zich inzetten voor goede doelen. Daarom onderzoekt Bibliotheek Kennemerwaard, samen met andere bibliotheken en met financiële ondersteuning van de Koninklijke Bibliotheek nieuwe businessmodellen om meer inwoners te bereiken en te verbinden met de bibliotheek.

Gratis bieb met Freemium

Samen met ProBiblio, de provinciale serviceorganisatie, en een aantal bibliotheken in Zuid-Holland, ontwikkelde Bibliotheek Kennemerwaard het afgelopen jaar het Freemiummodel. Dit is een manier om zonder kosten kennis te maken met de mogelijkheden van de bibliotheek. Freemium kan uiteindelijk, naar wens, omgezet worden in betaalde dienstverlening met meer mogelijkheden. Op dit moment draait een proef in Egmond, waar de geen vaste bibliotheekvestiging is. De dienstverlening wordt daar aangeboden in buurtcentra, scholen en kinderopvang, maar hierdoor is de zichtbaarheid van de bibliotheek verminderd. De proef met het Freemiummodel wordt beschreven in de publicatie ‘Meer bereik vraagt nieuwe businessmodellen: een handreiking om van start te gaan / werkgroep Gratis Bieb

De maatschappelijke effecten van de diverse projecten worden gemonitord en zullen worden beschreven in een volgende publicatie in 2022.

Succesvolle leesoffensieven

In 2021 startte Bibliotheek Kennemerwaard verschillende lokale initiatieven op in navolging van het landelijk leesoffensief van het ministerie van OCW en de leescoalitie. Zo hebben we, samen met de onderwijsbegeleidingsdiensten Klaarr, OBD Noordwest en Het ABC, een online conferentie rondom leesplezier voorbereid die zal plaatsvinden in 2022. Verder zijn we in de wijk Overdie een voorleesoffensief begonnen, samen met onder andere SKOA/Kiddies, Humanitas, De Vrolijke Boekenwurm en de Boekenfiets. Hierbij maken we gebruik van het aanwezige netwerk, door de samenwerking met de organisaties die al in de wijk actief zijn te versterken. De samenwerking rondom een lokaal leesoffensief met SAKS, Forte en SOVON is helaas niet van de grond gekomen. De deelname van Bibliotheek Kennemerwaard aan het provinciale leesoffensief resulteerde in een aantal workshops met andere bibliotheken in de provincie waarin kennis werd gedeeld. Dit leesoffensief werd afgesloten met een online congres en seminar. Bij het leesoffensief dat werd opgezet in samenwerking met De Aktiviteit, Boekhandel Plukker en Boekhandel Stumpel werd een escaperoom-spel ontwikkeld waarmee kinderen op speelse wijze worden verleid om boeken te lezen.

Contacten met raadsleden

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2022, heeft Bibliotheek Kennemerwaard contact opgenomen met alle raadsfracties van de verschillende gemeenten, met het aanbod om bij te praten over de dienstverlening van de bibliotheek. In alle vier de gemeenten gingen fracties in op dit aanbod, wat leidde tot informatieve gesprekken met geïnteresseerde raadsleden. In de gemeente Heerhugowaard is een presentatie gegeven voor de gezamenlijke raden van Langedijk en Heerhugowaard. Hierin werd een toelichting gegeven op de extra structurele financiering die is aangevraagd om de fusie tussen Bibliotheek Langedijk en Bibliotheek Kennemerwaard mogelijk te maken.

Emma Eigenraam genomineerd als Jeugdspecialist van het jaar

Onze leesconsulent Emma Eigenraam is genomineerd als Jeugdspecialist van het jaar! Als leesconsulent bij Bibliotheek Kennemerwaard weet Emma met haar enthousiasme veel leerlingen, leerkrachten en leden van de bibliotheek te verblijden met haar projecten en activiteiten. Zij stort zich voor haar scholen volledig op allerlei leesprojecten, waarbij zij de boeken tot leven brengt door bijvoorbeeld verkleed de klas in te gaan als 'de ridder zonder billen' of 'Boer Boris'. En samen met haar educatiecollega's maakt zij de tofste video's voor VideoLab. Ook is Emma aan de slag gegaan met Level Up! (bewust en veilig gamen project in samenwerking met AZ). Alles wat Emma aanpakt, doet zij met veel kennis en vol overgave, zoals te zien is in haar video's!  Wij zijn ontzettend trots dat Emma het tot de top drie van Nederland heeft geschopt.

De bibliotheek en corona

Ook in 2021 heeft corona gezorgd voor een voortdurend wisselende en aangepaste dienstverlening van zowel Bibliotheek Kennemerwaard als Artiance. Om goed te kunnen inspelen op alle aanpassingen, is er bij nieuw beleid vanuit de overheid steeds overleg geweest met vertegenwoordigers van de verschillende bibliotheekteams en Artiance. Hierbij is gesproken over de consequenties voor de dienstverlening, voor de activiteiten en voor de medewerkers. Uiteraard moesten alle aanpassingen zowel intern als extern gecommuniceerd worden. Er is steeds geprobeerd om de verschillende activiteiten in alternatieve toch door te laten gaan of, als dat niet kon, andere vormen van dienstverlening op te zetten, passend bij de situatie. Zo zijn er nieuwe vormen van dienstverlening ontstaan die ook in een periode zonder corona de moeite waard zijn om mee verder te gaan.

Kort lokaal nieuws

Plannen voor leescafé in vestiging Alkmaar Centrum

De maatregelen in verband met Covid-19 troffen ook de horeca in de bibliotheek. De ondernemer die in 2020 enthousiast gestart was, zag zich geconfronteerd met lockdowns en beperkte mogelijkheden voor afhalen en zitgelegenheid. Daarbij opgeteld een laag aantal bezoekers door het stoppen van activiteiten met als resultaat te weinig klandizie. Dit maakte dat de horeca in de bibliotheek in Alkmaar Centrum in de loop van 2021 is gesloten en voorlopig nog niet opnieuw is gestart. Wel is van de gelegenheid gebruik gemaakt om het concept van een leescafé verder te onderzoeken, zodat er in de loop van 2022 een goed plan ligt.

Herstructurering bibliotheekwerk Egmond

Sinds 2020 zijn we bezig met de herstructurering van het bibliotheekwerk in Egmond. We hebben nu vestigingen in de kernen Egmond Binnen, Egmond aan Zee en Egmond aan den Hoef. Daarnaast is er op elke basisschool een schoolbibliotheek met een leesconsulent van de bibliotheek die wekelijks ondersteuning biedt aan kinderen en leerkrachten. Als proef kwam er ook een peuterbieb voor kinderen van 0 tot 4 jaar bij één van de basisscholen. Voor zover corona het toeliet, werden hier leesactiviteiten georganiseerd voor (groot)ouders en kinderen en konden materialen meteen geleend worden. Deze proef zal worden uitgebreid naar de andere basisscholen. In Egmond aan den Hoef verhuisde het servicepunt van Hanswijk naar het nieuwe cultuurhuis in het Slotkwartier, Huys Egmont. In de gezamenlijke ruimte op de begane grond is een kleine collectie materialen is opgesteld. Hier kunnen ook kleine activiteiten worden georganiseerd en er is een leestafel en ruimte voor inwoners om bijvoorbeeld te werken met de laptop. Voor grotere activiteiten met meer bezoekers is op de eerste verdieping een grotere zaal beschikbaar.

Bieb in kloppend dorpshart Schoorl

De bibliotheek in Schoorl zit al sinds jaar en dag in De Blinkerd aan de Heereweg. Met ingang van 1 januari 2021 heeft het bestuur van de Blinkerd de exploitatie van het gebouw overgedragen aan Stichting Social Leisure Langedijk (SSLL). Vanwege corona is er enige vertraging ontstaan, maar het doel van SSLL is uiteindelijk van De Blinkerd het kloppend dorpshart te maken, gericht op ontmoeting.

Vrijwilligers Informatie Punt in bibliotheek Castricum

In de vestiging Castricum startte op 1 november het inloopspreekuur van het Vrijwilligers Informatie Punt. Stichting Welzijn Castricum kan zo in de bibliotheek inwoners helpen bij het zoeken van een goede vrijwilligersplek.

Erfgoed in bibliotheek Akersloot 

De bibliotheek in Akersloot wordt in 2022 verbouwd en wordt na die verbouwing iets kleiner. Dit om de Historische Vereniging Akersloot de mogelijkheid te geven de huidige ruimte uit te breiden. De werkzaamheden van deze vereniging lenen zich er niet voor om plaats te vinden in de publieke ruimte van de bieb. De gemeente Castricum heeft voor een deel van de financiële middelen gezorgd. Intussen wordt met de Historische Vereniging én met de scholen in Akersloot gewerkt aan de voorbereiding van een erfgoedproject. Voor dit project werken de programma’s Organisatie & Ontwikkeling en Educatie van de bibliotheek samen. Een projectaanvraag is inmiddels voorbereid.

Meer bezoekers in Heerhugowaard

Hoewel de coronamaatregelen ook de bibliotheek in Heerhugowaard troffen, trok de bibliotheek hier meer bezoekers dan in 2020. Zowel fysiek als digitaal werden meer materialen geleend. De deelnemers aan de community ‘Met elkaar, voor elkaar’ waren erg blij dat hun bijeenkomsten uiteindelijk weer fysiek konden plaatsvinden.

Fusie met Bibliotheek Langedijk

Op 10 maart tekenden voorzitter Ron Vonk van Bibliotheek Langedijk en Erna Winters, bestuurder van het ABC Huis, een intentieverklaring tot een fusie. Een feestelijke overhandiging van die intentieverklaring aan de wethouders cultuur van de gemeentes Langedijk en Heerhugowaard kon helaas niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. De beoogde fusiedatum van 1 januari 2022 is inmiddels met een jaar uitgesteld omdat er nog geen zekerheid is over de benodigde extra structurele investering in het bibliotheekwerk voor Dijk en Waard.