Hoofdstuk 3

PROGRAMMA'S

Bibliotheek Kennemerwaard voert haar wettelijke taken uit in drie programma’s met de volgende titels:

A. Ontwikkeling & Ontplooiing

B. Participatie & Zelfredzaamheid

C. Educatie

In de volgende hoofdstukken leest u per programma een samenvatting van de activiteiten die binnen dat programma plaatsvonden.

Programma Ontwikkeling & Ontplooiing

Programma Participatie & Zelfredzaamheid

Programma Educatie