Voorwoord

De bibliotheek een essentiële voorziening

Een jaarverslag maken is een moment van terugkijken. En dat betekent op dit moment dat we moeten constateren dat corona nog steeds een rol speelt. Dat maakte het werk het afgelopen jaar niet altijd gemakkelijk. Het glas leek vaak wel voor minder dan de helft vol, maar dat betekende niet dat we stil stonden.

Ondanks de lockdowns kon de bibliotheek toch op bescheiden wijze haar diensten voortzetten. Aan het eind van 2021, toen er opnieuw weer van alles op slot moest, werd de bibliotheek aangemerkt als ‘essentiële voorziening’. Dat betekende dat we binnen strakke randvoorwaarden open mochten blijven. Een erkenning van de belangrijke plaats die de bibliotheek inneemt in de samenleving.

Hoewel we het afgelopen jaar veel activiteiten moesten afgelasten, was er toch ook heel veel dat wél door kon gaan. Daarnaast werden ook nieuwe activiteiten ontwikkeld. Een boekenafhaal, bellen met oudere leden van de bieb, hulp bij beeldbellen en bij het instellen van de corona check app. Er waren activiteiten voor kwetsbare jongeren in Castricum en Heerhugowaard, we organiseerden online lezingen en we gaven online tips aan scholen en kinderopvang. Met als uitschieter een filmpje voor de Nationale Voorleesdagen dat meer dan 100.000 keer bekeken is!

Er waren mooie samenwerkingsprojecten tussen Artiance en Bibliotheek Kennemerwaard zoals het Taaltheater bij het AZC in Heerhugowaard, Dag & Dauw en Groots Alkmaar. En rondom de Kinderboekenweek en de Nationale Voorleesdagen konden we een beroep doen op de kennis en expertise van Artiance om een verdieping in de activiteiten te krijgen. Dat is heel mooi om allemaal te zien gebeuren en zeker iets om trots op te zijn.   

En dan heb ik het nog niet eens over het ‘gewone’ werk, dat door corona ineens niet zo gewoon meer was. Want hoe houden we ons bijvoorbeeld aan de maatregelen en hoe zorgen we ervoor dat ook onze bezoekers dat ook doen? Dat is geen eenvoudige opdracht als je achter de balie staat bij de bibliotheek.

We kijken terug op een jaar waarin iedereen heel erg hard gewerkt heeft. Met een enorme inzet voor de inwoners van onze gemeenten. We hebben alles uit de kast getrokken voor de bezoekers van de bibliotheek om te delen wat wij belangrijk vinden: namelijk kunst en cultuur, taal en lezen, kennis en informatie. Dat hebben we afgelopen jaar gedaan en dat zullen we blijven doen, want van delen word je rijker!

Erna Winters, directeur ABC Huis

Erna Winters