Hoofdstuk 5

MARKETING, COMMUNICATIE EN FONDSEN WERVING

2021 was een uitdagend jaar, ook op het gebied van marketing, communicatie en fondsenwerving. Er is wederom heel veel tijd gaan zitten in het in- en extern communiceren over de gevolgen van de coronamaatregelen. Wel zijn we het afgelopen jaar nog flexibeler en creatiever geworden online.

Mede daardoor was er toch een aanzienlijk aantal projecten dat kon doorgaan in 2021. Daarbij werden fysieke activiteiten in de meeste gevallen omgezet in online activiteiten. Zo konden we toch weer een heleboel mensen bereiken. In dit hoofdstuk enkele hoogtepunten op het gebied van marketing, communicatie en fondsenwerving.

Marketing

2021 stond in het teken van digitale transformatie. Door corona hebben wij veel online gewerkt en online contact gehad met onze klanten. We zijn gestart met een landelijk initiatief en creëerden gezamenlijk een community platform, genaamd Third Space. Dit om online samenkomen in de toekomst beter te waarborgen. De behoefte zal blijven bestaan om hybride samen te komen, deels fysiek en deels online. Dit heeft een hoop voordelen. Het scheelt reistijd, je kunt de dag beter indelen en het geeft meer mensen ruimte om deel uit te maken van onze bibliotheek(activiteiten). Als bibliotheek sturen wij onder andere op cijfers (aantal leden, bezoekersaantallen en aantal deelnemers aan activiteiten). Die cijfers zeggen echter weinig over onze daadwerkelijke impact. Hoe veranderen wij de levens van mensen die gebruik hebben gemaakt van onze diensten? Denk aan de koffietafel in de bibliotheek en activiteiten als taalcursussen of voorleesmomenten. Deze activiteiten maken mensen vaardig en zelfredzaam, ze geven mensen plezier in het lezen en zorgen voor fysiek contact. Allemaal dingen die vreugde brengen en die helpen gevoelens van eenzaamheid te verminderen. In 2021 zijn we gestart met een intern traject om dit meetbaar te maken en zo naast cijfers ook steeds meer te sturen op impact. Dit om nog beter in beeld te brengen hoe wij als bibliotheek de maatschappij een stukje mooier maken.

Online marketing en communicatie

Nam in 2020 het aantal websitebezoeken met ruim 27% flink toe, in 2021 zagen we een iets minder grote toename. Toch steeg ook het aantal bezoeken het afgelopen jaar met 1,1% ten opzichte van 2020. In totaal ontvingen we dit jaar 374.829 bezoekers op onze website. Het directe verkeer is dit jaar juist weer toegenomen. Mensen weten ons dus goed te vinden, uit zichzelf of dankzij een van de vele berichten uit de kranten en andere media. Tijdens de online campagnes Kinderboekenweek en Nederland Leest ontvingen we veel nieuwe websitebezoekers en nieuwe leden. Het ledenaantal is ook dit jaar helaas gedaald, maar we hebben meer nieuwe leden geworven vergeleken met voorgaande jaren. Voor 2022 is het noodzakelijk om deze stijging door te zetten, en daarnaast veel meer (structurele) aandacht te geven aan ledenbehoud.

2021 hebben we ook gebruikt voor de ontwikkeling van Junior-Nieuws, een nieuwsbrief voor kinderen en hun ouders. De eerste Junior-Nieuws werd vlak voor de Nationale Voorleesdagen 2022 verstuurd. Daarnaast hebben we geschoond in onze nieuwsbriefontvangers. Alleen ontvangers die de nieuwsbrief het afgelopen half jaar hebben geopend en nieuwe aanmelders, ontvangen in de toekomst nog berichten van ons. Zogenaamde slapende nieuwsbriefleden proberen wij te heractiveren. Door hen eenmalig een mailing te sturen met de vraag of zij onze nieuwsbrief in de toekomst nog willen ontvangen.

Marketing en Communicatie ondersteunend aan programma’s

Educatie

Voor het programma Educatie zijn in 2021 alle diensten en activiteiten in kaart gebracht in (papieren) BiebWijzers voor vijf verschillende werkgebieden: 0-6 jaar, 6-12 jaar, 12+, BSO en Kennemerwaard College. Educatiecollega’s laten de BiebWijzers achter na gesprekken met gesprekspartners in het onderwijs. De laatste maanden van 2021 zijn we gestart met het verzamelen van de aanvullende informatie om dit door te vertalen naar de website. De verwachting is dat we halverwege maart 2022 het educatieaanbod online hebben. Professionals in het onderwijs kunnen zo ons aanbod nog beter vinden, iets nalezen en/of navragen.

Ontwikkeling & Ontplooiing

Binnen het programma Ontwikkeling & Ontplooiing is de afdeling Marketing en Communicatie betrokken bij BiebLokaal. In dit kader werden in Egmond veel (vaak gratis) activiteiten georganiseerd. Na deelname ontving de bezoeker dan een mail met de aanbeveling om meer activiteiten te bezoeken en gebruik te maken van een gratis abonnement speciaal voor Egmonders. Met dit abonnement bieden we inwoners de mogelijkheid om de bibliotheek weer te (her)ontdekken. Ook ouders van basisschoolleerlingen zijn hierover geïnformeerd. Dat gebeurde via een mailing vanuit de scholen waar wij mee samenwerken. De resultaten van dit alles worden begin 2022 in kaart gebracht. Het heeft de afdeling Marketing en Communicatie in elk geval al veel nieuwe inzichten opgeleverd voor andere mailcampagnes. Zo hebben we ook de hele klantreis, het in kaart brengen van een reis die een klant maakt, of kan maken langs alle contactpunten (bij een bepaalde dienst) van de bibliotheek, voor nieuwe leden in kaart gebracht. Daar waar nodig zijn aanpassingen doorgevoerd. Zowel online als offline.

Participatie & Zelfredzaamheid

Ook bij het programma Participatie & Zelfredzaamheid hebben wij ondersteuning geboden in 2021. Participatie & Zelfredzaamheid speelde dit jaar een zeer grote rol bij digitale corona gerelateerde zaken. Hiervoor is veel publiciteit gezocht en dat heeft geresulteerd in veel bezoeken aan en afspraken in de vestigingen. En over impact gesproken… Hier hebben wij als bibliotheek ontzettend veel mensen mee kunnen helpen. En wellicht zij op hun beurt weer mensen uit hun omgeving.

Fondsenwerving en sponsoring

Voor innovatieve projecten is Bibliotheek Kennemerwaard genoodzaakt om een beroep te doen op verschillende fondsen, stichtingen en bedrijven. Hierdoor zorgen we ervoor dat we mooie en nieuwe projecten kunnen blijven uitvoeren. Bibliotheek Kennemerwaard heeft in 2021 een bedrag van € 662.000,- extern geworven. Dat is € 60.000,- meer dan het jaar ervoor!

Vrienden van de bibliotheek

In 2021 had Bibliotheek Kennemerwaard 29 Vrienden die er door hun financiële bijdrage voor zorgen dat verschillende bijzondere en maatschappelijke projecten kunnen worden uitgevoerd. Mede dankzij de Vrienden van Bibliotheek Kennemerwaard kan de bibliotheek een vanzelfsprekende plek blijven voor kinderen om te (leren) lezen en kunnen belangrijke, educatieve en maatschappelijke projecten gefinancierd worden. Het project dat de Vrienden in 2021 gefinancierd hebben is Revanche! Tijdens dit project, dat ontwikkeld is door Bibliotheek Kennemerwaard en Escaperoom Egmond, lezen leerlingen uit het voortgezet onderwijs een boek waarna zij een escapespel spelen dat gebaseerd is op dit boek. Aan de hand van het spel wordt vervolgens, samen met een leesconsulent, het boek besproken. Jongeren lezen steeds minder vaak en met minder plezier. Daarbij ontbreekt het voornamelijk aan het zogeheten ‘diep lezen’, ofwel het geconcentreerd lezen van langere teksten of boeken. Hierdoor gaat de leesvaardigheid achteruit en dat heeft gevolgen voor het functioneren op school en in de samenleving. Een project als Revanche! helpt om meer leesplezier te ontwikkelen bij de leerlingen.