Voorwoord

“Prachtige nieuwe vergezichten”

Je kunt als directeur van een organisatie die zo groot is als de onze niet meer alles weten. Telkens als ik ons jaarverslag onder ogen krijg, ben ik daarom weer onder de indruk van de veelheid en verscheidenheid aan activiteiten die door onze medewerkers en vrijwilligers worden uitgevoerd. Onze medewerkers hebben heel veel visie en kennis.

Reden genoeg om aan ze te vragen een visie te formuleren voor de verschillende programma’s in ons nieuwe meerjarenbeleidsplan. Het afgelopen jaar zijn zo’n zestig medewerkers, onder begeleiding van een kernteam, met elkaar in gesprek gegaan over hun visie op hun werk. Welke dromen willen zij de komende vier jaar bewaarheid zien worden? Wat moet daarvoor gebeuren? Waarmee kunnen we elkaar over vier jaar feliciteren? Omdat we bereikt hebben wat we voor ogen hadden? De bevlogenheid en betrokkenheid in de discussies spatten er vanaf. Als directeur past je dan terughoudendheid én betrokken vertrouwen in het kunnen van je medewerkers.


In 2019 ziet het meerjarenbeleidsplan het licht. Er zijn verschillende dwarsverbanden in de organisatie gelegd. Dat heeft nieuwe inzichten opgeleverd waardoor de samenwerking gemakkelijker gaat. Dit alles leidde tot prachtige nieuwe vergezichten, die we direct vertaalden in concrete acties.


2018 was een mooi jaar. In dit jaarverslag vindt u de mooiste en opvallendste producten van de rijke oogst, ofwel de opbrengst van alles wat onze medewerkers voor u en met u hebben gedaan. Ik hoop dat u er net zo van geniet als ik. Ik verheug me intussen op wat 2019 allemaal brengt.


Erna Winters

Directeur Bibliotheek Kennemerwaard

Erna Winters