Hoofdstuk 2

PROGRAMMALIJNEN

Bibliotheek Kennemerwaard voert haar in de wet gedefinieerde taken uit via drie programmalijnen.


-Ontwikkeling & Ontplooiing

-Participatie & Zelfredzaamheid

-Educatie


In de volgende hoofdstukken leest u per programma een samenvatting van de activiteiten die binnen dat programma hebben plaatsgevonden.


Programma Ontwikkeling & Ontplooiing


Programma Participatie & Zelfredzaamheid


Programma Educatie