Hoofdstuk 3

ONTWIKKELINGEN PER GEMEENTE

In dit hoofdstuk belichten we in vogelvlucht opvallende en noemenswaardige ontwikkelingen per gemeente.

Overlast in Alkmaar Centrum

Het afgelopen jaar was er meer overlast door met name verwarde of dakloze personen. Wel was er goed overleg met het gemeentelijk team Aanpak verwarde personen. Het was soms lastig een balans te vinden tussen het bieden van een publieke plek en een gastvrije plaats voor alle doelgroepen.

Meer leesplekken in Alkmaar De Mare

Door een kleine herinrichting is het aantal leesplekken uitgebreid. Om ook te voorzien in de behoefte aan rustige studie- en werkplekken is een stilteruimte ingericht. Deze ruimte verhuren we ook.

"Leuke sfeer en indeling. Ook voor jonge kinderen."
– Sara Madder

Alkmaar Oudorp op zaterdag open

Dankzij de inzet van vrijwilligers is de bibliotheek in Oudorp sinds 1 september ook op zaterdag open.

Heerhugowaard vaker open

De openingstijden zijn verruimd. De bibliotheek is elke dag van 09.00 – 20.00 uur open. De eerste twee uur is er geen bezetting op de verschillende verdiepingen. De klantenservice is verplaatst naar de begane grond. Het publiek kan daar dan dus wel om advies vragen.

Heerhugowaard de Noord in gesprek met inwoners

Op 29 juni gingen medewerkers van de bibliotheek met inwoners van de Noord in gesprek. Samen ontdekten we waarin de bibliotheek kan verbinden, ondersteunen en/of faciliteren. Aan uitbreiding van openingstijden bleek geen behoefte. Wel werd nadrukkelijk gesteld dat de bibliotheek als ontmoetingspunt van belang is. Het bevordert de leefbaarheid van het dorp en de leesbevordering van de jeugd.

Op zoek naar nieuwe plek voor bieb Egmond aan Zee

In Egmond aan Zee is de bibliotheek gevestigd in het gebouw van de Prins Hendrik Stichting. Deze stichting heeft echter haar beleid gewijzigd en biedt uitsluitend nog zorg en wonen aan voor mensen met dementie. De huidige huisvesting van de bibliotheek in hun gebouw is daardoor niet meer logisch. De bibliotheek oriënteert zich op nieuwe mogelijkheden, zodat zij in alle kernen van de gemeente Bergen zichtbaar en aanwezig kan blijven met haar dienstverlening en activiteiten.

Energiezuinige verlichting in bieb Castricum

Als laatste onderdeel van de verbouwing en herinrichting heeft de bibliotheek in cultureel centrum Geesterhage energiezuinige verlichting aangebracht. Dit is een verbetering voor de uitstraling. Samen met Toonbeeld en Nieuw Geesterhage is een gebruikersoverleg gestart. Doel van het overleg is afstemming over het gebruik en onderhoud van de algemene ruimten en intensiever samenwerken.

"Mooi nieuws in Castricums nieuwsblad: Gefeliciteerd @BiebKennemerwrd @ErnaW"
– Ellie van der Meer

Bezoek raadsfracties vier gemeenten

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen bezochten leden van het managementteam van Bibliotheek Kennemerwaard zoveel mogelijk raadsfracties in onze vier gemeenten. We wisselden met hen van gedachten over de taken die de bibliotheek uitvoert. Vaak wisten raadsleden niet hoe breed de bibliotheek zich inzet, wat er allemaal geprogrammeerd wordt aan activiteiten en welk groot bereik de bibliotheek heeft.