Hoofdstuk 6

MARKETING, COMMUNICATIE
EN FONDSEN
WERVING

De marketingafdeling van Bibliotheek Kennemerwaard is ook het afgelopen jaar weer actief geweest met een groot aantal activiteiten om leden te werven en te behouden. Ook zijn verschillende fondsen aangeschreven om de voortgang van bestaande projecten te waarborgen en om nieuwe innovatieve projecten mogelijk te maken.

Marktonderzoek

Sinds 2016 beschikken we over het Mosaic-klantonderzoek. Dit is een breed klantenonderzoek voor het hele werkgebied van Bibliotheek Kennemerwaard, waaruit verschillende strategische klantgroepen naar voren komen met ieder hun eigen kenmerken. Naast de uitvoering van de Mosaic onderzoeken, is ook onderzoek uitgevoerd door de klantenpeilers in de bibliotheken. Dit zijn medewerkers van de bibliotheek die in gesprek gaan met bezoekers over verschillende onderwerpen. Drie onderzoeken die verricht zijn door de klantenpeilers:

Online marketing

In 2018 werd het online marketingplan doorontwikkeld. Naast het verder professionaliseren van de SEA campagne, startten er eind 2018 ook twee Google Display campagnes: ‘Werken en studeren’ en ‘Altijd wat te doen’. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Er vond op het gebied van social media en e-mail marketing ook een optimalisatie plaats. Op het gebied van social media zijn er Facebookpagina’s per gemeente ontwikkeld en een Instagram account. Op het gebied van e-mail marketing zijn er onder andere geautomatiseerde welkomstcampagnes ingericht. We hebben ook doelstellingen geformuleerd voor de verschillende online platforms.

“Jij kiest je publiek niet. Je publiek kiest jou (of niet).”

Sponsoring en fondsenwerving

Om innovatieve projecten te starten, maar ook om bestaande projecten voort te zetten, zijn er ook in 2018 projectgelden aangevraagd.

Er is voor een bedrag van € 747.950,- aangevraagd en daarvan is € 675.375,- toegekend. Een stijging van bijna € 200,000,- in vergelijking met 2017.

Voorbeelden van succesvolle projecten waar extra financiering voor gevonden werd:

  • Het Oranjefonds en Fonds voor Cultuurparticipatie financieren voor meerdere jaren het ouderenproject Dag en Dauw;
  • Het ICT bedrijf Triple sponsort structureel Coding Kennemerwaard;
  • Het Victoriefonds draagt bij aan het project Dichtdruk en aan de Joost Zwagerman Lezing.

Bibliotheek Kennemerwaard in cijfers

Aantal leden

46.805

Aantal uitleningen

1.310.814

Landelijk was het aantal uitleningen: 70.189.200

Aantal verlengingen

337.207


Totale collectie

267.940

Totaal aantal bezoekers vestigingen 872.523

E-books

Het aantal e-book accounts bleef flink groeien. Het aantal uitleningen bleef nagenoeg gelijk, in vergelijking met voorgaande jaren.

Aantal e-books accounts in 2018 binnen Bibliotheek Kennemerwaard

7.531

Aantal e-book accounts landelijk in 2018

524.077

Bibliotheek Kennemerwaard

1,44%

van het totaal aantal accounts in Nederland

Zowel landelijk als bij Bibliotheek Kennemerwaard waren de meeste
e-bookaccounts binnen de leeftijdsgroepen 51-60 en 61-70 jaar. Landelijk was dit 33% van het totaal aantal accounts en bij Bibliotheek Kennemerwaard 37%.

E-book uitleningen

Aantal e-book uitleningen binnen Bibliotheek Kennemerwaard

44.409

Aantal e-book uitleningen landelijk in 2018

3.509.460

Bibliotheek Kennemerwaard heeft

1,27%

van het totaal aantal leningen in Nederland

Het grootste e-bookgebruik, 94%, komt nog steeds bij bestaande klanten vandaan, niet van digital only-abonnementen.

Social Media

Facebook

Kennemerwaard

Volgers: 1.232
Bereik: 144.045
Berichten: 311
Interactie (uniek): 7.137

Heerhugowaard

Volgers: 233
Bereik: 8.454
Berichten: 33

Castricum

Volgers: 76
Bereik: 9.924
Berichten: 72

Bergen

Volgers: 35
Bereik: 4.183
Berichten: 90

Alkmaar

Volgers: 101
Bereik: 4.074
Berichten: 52

Twitter

Volgers: 1.816
Bereik: 66.564
Berichten: 97

Interactie (uniek): 378

Instagram

Volgers: 406

Bereik: nb

Berichten: 52

Interactie (uniek): nb

Digitale Nieuwsbrief

Verstuurd/Gemiddeld aantal ontvangers per nieuwsbrief

Algemene nieuwsbrief

13/14.933

Welkomstmail nieuwe leden

2/380

Primair Onderwijs

7/155

Vrijwilligers

6/149

Vrienden van

5/17

Voor- en Vroegschoolse Educatie

4/122

Website bezoekers

Aantal bezoekers

314.826

Aantal pagina weergaves

544.377

Aantal unieke bezoekers

126.758

49,26%

van de websitebezoekers gebruikt

hiervoor smartphone of tablet

Website agenda – biblioshop*

Aantal pagina weergaves

55.783

Aantal bezoekers

10.289

*cijfers vanaf 1 maart 2018