Inleiding

Bibliotheek Kennemerwaard is er voor de inwoners van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum en Heerhugowaard. Daar zijn we gegrond en verankerd in de lokale gemeenschappen. Ons werk doen wij voor en met inwoners. Daarbij vragen we ons voortdurend af op welke vraag de bibliotheek een antwoord is. Die vraag hebben we steeds opnieuw gesteld aan onszelf en aan onze omgeving. En van daaruit zijn we de afgelopen jaren continu in ontwikkeling geweest.

We zijn nooit bang om ons af te vragen óf de bibliotheek nog wel een antwoord is. Maar tot nu toe zijn er altijd maatschappelijke vragen en vraagstukken geweest waar wij als bibliotheek een wezenlijke bijdrage aan hebben kunnen leveren en een sterke rol in spelen. Dat gaat zowel om lokale als nationale en wereldwijde vraagstukken. De wereld van de inwoner van nu houdt immers niet op bij de grenzen van een gemeente.


Terwijl we dit meerjarenbeleidsplan schrijven, zijn we de mogelijkheden aan het onderzoeken voor een fusie tussen Artiance, centrum voor de kunsten en Bibliotheek Kennemerwaard. Nu al is duidelijk dat er grote raakvlakken zijn tussen de missies, de visies en de ambities van beide organisaties. Een fusie maakt het mogelijk om nog beter en gerichter te gaan werken aan die overlappende ambities. Uiteraard hebben beide organisaties daarnaast ook hun eigen specifieke taken en verantwoordelijkheden, die ook na een fusie zullen blijven bestaan. De mogelijke fusie is nog niet meegenomen in dit beleid. In dit plan gaan we uit van onze eigen ambities, missie en visie.


Dit meerjarenbeleidsplan komt voort uit een groot aantal interne en externe discussies over de vraag waar de bibliotheek voor staat. Welke waarden zijn voor ons leidend? Waar gaat ons hart sneller van kloppen? Waar raken we door geïnspireerd?


We zetten onze ambities uiteen en tot slot beschrijven we in grote lijnen hoe we die gaan bereiken. Omdat de afgelopen jaren ons hebben geleerd dat ‘verandering een constante’ is, gaan we de ambities en doelen uit het strategisch beleidsplan jaarlijks uitwerken in een bestuurlijk jaarplan.

Onze visie

De bibliotheek is een daadkrachtige, toekomstgerichte en verbindende organisatie. Wij leveren in samenwerking met onze partners een bijdrage aan het zelfstandig functioneren van mensen tot goed geïnformeerde en ontwikkelde burgers opdat zij bewust, kritisch en actief mee kunnen doen in de samenleving.

Onze missie

Wij dagen uit tot de ontwikkeling en ontplooiing van het individu en van de samenleving. We stimuleren, faciliteren en ondersteunen inwoners om mee te kunnen doen en bij te kunnen dragen aan de kennis-en informatiesamenleving. “Wij geven een vonk tot inspiratie”.