Bijlage

LIJST VAN INSPIRATIE- BRONNEN EN LITERATUUR

• Verschillende rapporten SCP w.o. Leestijd


• https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Demografie


• Grote maatschappelijk trends in beeld hebben https://www.motivaction.nl/onderzoeksmethoden/trends-en-ontwikkelingen/trendrapportage-2017-2018


• https://www.frankwatching.com/archive/2018/01/01/7-trends-bepalen-digitale-wereld-2018/


• https://www.kis.nl/artikel/wat-worden-de-maatschappelijke-trends-en-themas-van-2018


• Wsob (Wet openbaar bibliotheekstelsel)


•Document Kamerbrief over midterm revieuw wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (2017)


• Meerjarenbeleidsplan bibliotheek Rotterdam https://www.bibliotheek.rotterdam.nl/images/Beleidsplan• Bibliotheek-Rdam-A4-Low-Res.pdf


• Meerjarenbeleidsvisie op hoofdlijnen NOBB https://www.nobb.nl/images/nobb/pdfnobb/NOBB-Beleidsplan2016-2020.pdf


• Visiedocument DOKK1 Aarhus


• Advies doorontwikkeling Bibliotheek Kennemerwaard (Purmer, Van Nieuwe Waarde)


• Beleidsboekje Biblionet Groningen https://issuu.com/tinen/docs/beleidsboekje_biblionetgroningen_co


• college- of raadsprogramma’s vier gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard

• http://www.markdeckers.net/2018/01/trendcurve-21-trends-voor-gemeenten-en.html


• Coalitie en raadsakkoorden van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum en Heerhugowaard


• https://wetten.overheid.nl/BWBR0035878/2015-01-01


• Voorzieningen Verdeeld – SCP, Was getekend: op weg naar een vernieuwd sociaal contract in de zorg – OratieProf. Kim Putters


• Document Nederlandse digitaliseringsstrategie (2018)


• Unesco goals http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002477/247785e.pdf


• https://wetten.overheid.nl/BWBR0035878/2015-01-01


• Document  ICT-vaardigheden van Nederlanders (2016)


• https://www.lezenenschrijven.nl/over-laaggeletterdheid/feiten-cijfers/


• Document  IvhO Staat van het onderwijs (2018)


• https://curriculum.nu/


• https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/eenzaamheid/cijfers-context/samenvatting


• https://www.nrc.nl/nieuws/2017/07/19/technologie-hoeft-geen-bedreiging-te-zijn-12158289-a1567243


• UNESCO MANIFEST Education permanente (1960) http://www.unesco.org/education/pdf/MONTRE_E.PDF


• https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37296ned/table?dl=107C4


• http://trendrede.nl/wp-content/uploads/2015/10/Trendrede-2019.pdf

De daad bij het woord / Raad voor Cultuur, 2018


• http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden