Inhoudsopgave


Inleiding

Hoofdstuk 1

De bibliotheek in een maatschappelijk kader

Hoofdstuk 2

Onze ambities. Wat willen we bereiken in deze beleidsperiode?

Hoofdstuk 3

Onze waarden. Het waarom en hoe van ons werk. Wat vinden wij belangrijk?

Hoofdstuk 4

Wat willen we bereiken als bibliotheek? En wat willen we zijn voor onze inwoners?

Hoofdstuk 5

Hoe gaan we dat doen? Drie programma’s om onze doelen te bereiken

Hoofdstuk 6

En de bibliotheek wordt mogelijk gemaakt door: de juiste mensen, de juiste plekken en een passende financiering

Bijlage

Lijst van inspiratiebronnen en literatuur