Hoofdstuk 3

ONZE WAARDEN. HET WAAROM EN HOE VAN ONS WERK. WAT VINDEN WIJ BELANGRIJK?

Samen met de medewerkers hebben we gefilosofeerd over wat wij belangrijk vinden in ons werk. Wat zijn precies de waarden waar Bibliotheek Kennemerwaard voor staat? Drie waarden die niet alleen bepalen waarom we dit werk doen in Alkmaar, Bergen, Castricum en Heerhugowaard, maar ook hóe we dat doen.

Wij stellen gelijkwaardigheid boven gelijkheid

In onze samenleving wordt vaak gesproken over gelijkheid, over gelijke behandeling. Terwijl Bibliotheek Kennemerwaard juist uitgaat van de kracht van het verschil. De verschillen tussen mensen maken dat er spanning optreedt, dat er ruimte komt voor discussie en debat, voor vernieuwing en innovatie. Wat we veel belangrijker vinden bij het uitvoeren van ons werk, is gelijkwaardigheid. Onze verschillen mogen er zijn, maar ze mogen nooit leiden tot een ongelijkwaardige behandeling. Een gelijkwaardige behandeling doet recht aan ieders eigenheid. Bibliotheek Kennemerwaard nodigt alle inwoners nadrukkelijk uit hun eigen waarde in te zetten om op hun eigen unieke manier een bijdrage te leveren aan de samenleving.  

Betekenis en zingeving in het leven van inwoners is onze leidraad

Als mens worden we vaak blij als we iets leren, als we iets bereiken of als we een prestatie neerzetten. De bibliotheek is de plek bij uitstek om informeel te leren en te groeien. Een laagdrempelige plek om iets wat je misschien al heel lang wilt (wellicht met wat hulp) onder de knie te krijgen. Bij de bibliotheek kun je nieuwe ideeën tot je nemen, of jouw ideeën aan een ander spiegelen. Een heerlijk verhaal lezen, met een boek in een hoek. Of in stilte blokken voor je examens. Je kunt een debat voeren over duurzaamheid, of met een groep kansarme jongeren gaan suppen in de gracht en afval opruimen. Wat al deze activiteiten gemeen hebben, is dat ze mensen iets brengen. Ontspanning, een leermoment, een lach, ontroering, herkenning, erkenning, contact met anderen, een goed gesprek. Kortom: momenten van zingeving en betekenis in je leven.

Wij sluiten niemand uit

Wij geloven in een samenleving waarin iedereen erbij hoort. Ieder mens heeft het recht om mee te doen en tegelijkertijd de plicht om iets bij te dragen aan de maatschappij. De bibliotheek is er voor de ontwikkeling van het individu. Wat wil iemand leren, wat wil iemand kunnen? We zijn er ook voor de ontwikkeling van het gemeenschapsgevoel. Wij hebben waardering voor ieders inzet in de samenleving. En geven een steuntje in de rug aan diegenen die het (nog) niet alleen kunnen. Daarbij leren we mensen om elkaar aan te spreken op momenten dat er afbreuk wordt gedaan aan de gemeenschapszin in onze samenleving.