Hoofdstuk 2

ONZE AMBITIES.
WAT WILLEN WE BEREIKEN IN DEZE BELEIDSPERIODE?

We hebben een drietal ambities geformuleerd voor deze beleidsperiode. Om (nog beter) een antwoord te kunnen geven op de maatschappelijke vraagstukken uit hoofdstuk 1. Of, belangrijker nog, om inwoners voldoende te kunnen toerusten om zelf hun antwoorden op deze vraagstukken te kunnen formuleren.

1. Nog meer actieve deelname door
0- tot 18-jarigen

We groeien met onze educatieve programma’s voor de leeftijd van 0-18 jaar. Meer programma’s en/of meer deelnemers. Naast structurele ondersteuning bieden we maatwerkprojecten. We meten de resultaten van ons programma op basis van deelname van instellingen, klanttevredenheid en waar mogelijk effectmeting.

2. Nog meer actieve deelname door mensen die minder zelfredzaam zijn

We bereiken een grotere groep minder zelfredzamen in onze gemeenten. We hebben structurele programma’s en kortdurende vraaggerichte projecten. We meten de resultaten van onze activiteiten op basis van deelname, klanttevredenheid en waar mogelijk effectmeting.

3. Het aantal bezoekers
en deelnemers blijft minimaal gelijk

Het aantal bezoekers aan onze vestigingen en het aantal deelnemers aan de activiteiten buiten onze muren, blijft minimaal op het huidige niveau. Daarvoor bieden wij een aantrekkelijke collectie en organiseren we aansprekende activiteiten, gericht op ontwikkeling en ontplooiing. We verdiepen de inlichtingenfunctie van de bibliotheek en voorzien mensen van goede en betrouwbare informatie. We meten de resultaten van onze inspanningen op basis van aantallen bezoekers en deelnemers en op klanttevredenheid.