Hoofdstuk 2

PROGRAMMA PARTICIPATIE & ZELFREDZAAMHEID

Bij het programma Participatie & Zelfredzaamheid draait het om informeel leren voor mensen die het nog niet (of niet meer) zelf kunnen. Inwoners die nog niet beschikken over de basisvaardigheden die noodzakelijk zijn in onze samenleving. En inwoners die bijvoorbeeld vanwege een beperking, ziekte of leeftijd in een isolement terechtkomen, waardoor het lastiger wordt om deel te nemen aan de samenleving. In dit hoofdstuk een aantal voorbeelden van activiteiten binnen dit programma in 2019.

Taal in Beweging - Digitale Inclusie

Met Taal in Beweging komen wij in contact met mensen die we anders niet zouden bereiken. We doen dit door ze kennis te laten maken met vernieuwende, inspirerende activiteiten. Eén van deze activiteiten is de Virtual Reality-bioscoop. Met de VR-bioscoop hebben we drie keer aanloophuis de Steiger in Alkmaar bezocht. Bij dit huiskamerproject is iedereen welkom. De VR-bioscoop werd met enthousiasme ontvangen. Het is natuurlijk geweldig om zomaar in een achtbaan te zitten of rond te zwemmen met dolfijnen! Na afloop ontstonden boeiende gesprekken. Zo vertelde een bezoeker dat hij recent was opgepakt voor winkeldiefstal. Hij baalde daarvan. Toch had hij het gevoel dat hij niet anders kon dan af en toe te stelen. Hij vond het namelijk ontzettend vervelend om bij de kassa te staan en te merken dat hij net niet genoeg geld op zijn rekening had om te betalen. Hij vertelde dat hij geen vast adres had, waardoor hij niet regelmatig zijn bankafschriften kon bekijken. Hij had geen idee hoe digitaal bankieren werkt, ondanks dat hij een mooie smartphone had. Deze gebruikte hij alleen voor bellen en het versturen van appjes. Ook andere bezoekers gebruikten hun smartphone minimaal. Samen met de bezoekers concludeerden we dat het handig zou zijn als er workshops komen, bijvoorbeeld voor het gebruik van mobiel bankieren en WhatsApp. En af en toe een digitaal spreekuur waar je met vragen terecht kunt. Vanuit deze behoeften van de bezoekers van de Steiger hebben wij het project ‘Digitale Inclusie’ ontwikkeld. We hebben daarvoor subsidie van de Koninklijke Bibliotheek ontvangen. Het project werd gestart op 1 juli en zal in al onze gemeentes vorm krijgen.

Digitale Inclusie…met de bakfiets op pad!

De Digitale Inclusie spreekuren zijn in 2019 gestart in onze vestigingen. We merkten alleen dat veel inwoners die onze hulp konden gebruiken, de spreekuren niet bezochten. Daarom zijn we in het najaar met onze elektrische bakfiets naar de mensen toe gegaan. In Alkmaar bezochten we onder andere aanloophuis de Steiger, Actief Talent en wijkcentrum de Daalder. Zo gaven we informatie aan ruim 150 inwoners.

Alkmaar WNK leerplein

Gestart in september

13

bijeenkomsten

76

deelnemers

Alkmaar Digitale Inclusie

Gestart per 1 oktober

5 keer

op locatie

159

bezoekers

In de afgelopen maand zijn er weer drie nieuwe Informatiepunten Digitale Overheid geopend. Mensen met vragen over de digitale overheid kunnen nu ook naar @biebhengelo , bibliotheek Kaatsheuvel en @BiebKennemerwrd . #digitaleinclusie

– Bieb Kennemerwaard @BiebKennemerwrd, 2 okt. 2019

In vogelvlucht

De highlights uit het programma Participatie & Zelfredzaamheid in 2019

Mobiele PrutsHub

In december startte de PrutsHub bij Jumbo Monique in Heerhugowaard! Ouders en kinderen waren enthousiast en erg verbaasd wat de bibliotheek allemaal kon bieden. Veel laaggeletterde NT1-ouders komen niet in de bibliotheek en ze bezoeken lang niet altijd de informatieavonden op school. Om deze ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd toch te bereiken, hebben wij vanuit de methodiek Taal in Beweging de Mobiele PrutsHub ontwikkeld. Op zichtbare plekken in de wijk konden ouders en kinderen kosteloos aan de slag met robots, Learning through play, 3D-printer, LittleBits, LegoWedo, programmeren en nog veel meer.

Tinderproject

Het Tinderproject is een bijzondere manier om in gesprek te gaan met jongvolwassenen en zo hun mogelijke leerbehoefte op het gebied van basisvaardigheden te ontdekken. Het project werd ontwikkeld door studenten van Hogeschool InHolland en de Hogeschool van Amsterdam. Ze speelden ontmoetingen op Tinder na ‘in real life’. Met deze films zijn ze naar het Sportcafé (poolcafé) in Alkmaar gegaan. Bezoekers konden daar een VR-bril opzetten en de films bekijken. Dit leverde veel gespreksstof op en er kwamen mooie ideeën naar voren.

Netwerkbijeenkomst Taalhuizen Alkmaar en Heerhugowaard

Op 28 november organiseerden wij een netwerkbijeenkomst van de Taalhuizen Alkmaar en Heerhugowaard in de bibliotheek in Heerhugowaard. Thema was ‘Hoe maak je laaggeletterdheid bespreekbaar?’ Naast lezingen door deskundigen, waren er acteurs die met verschillende scènes knelpunten zichtbaar maakten. De bezoekers waren actief betrokken bij het zoeken naar oplossingen in ander gedrag, verbaal en non-verbaal. Een werkvorm die door de bezoekers als verhelderend en informatief werd ervaren. In totaal 35 deelnemers hebben de netwerkbijeenkomst bezocht.

Vanmiddag een inspirerende Netwerkbijeenkomst bijgewoond als lid vd RvT Raad van @BiebKennemerwrd over “Verhalen uit het Taalhuis”. Het Taalhuis helpt mensen in de #BUCH-gemeenten die moeite hebben met lezen,schrijven,rekenen en/of digitale vaardigheden.Belangrijk en noodzakelijk!

– Esther Hollenberg @ehollenberg, 28 feb. 2019

Thema-avonden rondom gevluchte vrouwen

Samen met Wereldvrouwen OVN-Noord-Holland organiseerden wij in de bibliotheek in Alkmaar Centrum op 15 mei een informatieavond over de veiligheid van gevluchte vrouwen tijdens hun verblijf in AZC’s en de Nederlandse maatschappij. Het publiek was een mengeling van vrouwen met een migratieachtergrond en vrijwilligers die zich met deze problematiek bezighouden. Na het succes van de eerste avond vond op 13 november een vervolg plaats met de titel ‘Gevluchte vrouwen en het recht op verblijf’. Ook dit was een zeer boeiende avond met meer dan vijftig bezoekers.

Met elkaar, Voor elkaar

De community Met elkaar, Voor elkaar is in 2018 in Heerhugowaard opgestart door de bibliotheek. In eerste instantie om ouderen meer te betrekken bij de programmering van activiteiten. Daarnaast was het doorbreken van eenzaamheid en het uitbreiden van het sociaal netwerk belangrijk. Inmiddels is het een hechte groep geworden van ongeveer 25 deelnemers (en er haken nog steeds mensen aan). In 2019 kwamen de deelnemers iedere eerste dinsdag van de maand bij elkaar in de bibliotheek waar ideeën en thema’s werden besproken, zoals bijvoorbeeld dementie en angst. De thema’s kwamen vervolgens weer ter sprake tijdens bijvoorbeeld het Kopje Koffie Project, in samenwerking met de Hema. Daarnaast onderneemt de groep verschillende activiteiten buiten de bibliotheek. De community bloeit. Het Kopje Koffie Project is inmiddels overgenomen door Stichting Welzijn in Castricum in samenwerking met verschillende horecagelegenheden aldaar.

Waardse Senioren in Beweging

Dinsdag 1 oktober gaf wethouder Annette Valent in de bibliotheek het officiële en feestelijke startsein voor Waardse Senioren in Beweging 2019. Waardse Senioren in Beweging is een samenwerking van De Pieter Raat Stichting, Bibliotheek Kennemerwaard, Heerhugowaard Sport NV, Cool kunst en cultuur en MET Welzijn. Het is een activiteitenprogramma, bedoeld om eenzaamheid te doorbreken en senioren uit te dagen om actief te blijven. Besloegen de activiteiten in de eerste dertien edities uitsluitend de maand oktober, in 2019 werd het programma uitgebreid naar drie maanden met als intentie voor 2020 het uitrollen van een compleet jaarprogramma.

Tentoonstelling Poëziealbums

Van 15 mei tot 1 juli was in de bibliotheek in Heerhugowaard een tentoonstelling te zien van Poëziealbums. Na oproepjes in de lokale kranten zijn er ongeveer 180 albums ingeleverd. Ver boven de verwachting van 50 tot 60 albums. Uit de albums zijn gedichtjes gekopieerd, geprint en opgehangen en de albums zelf zijn tentoongesteld in vitrinekasten. Het oudste album was uit 1891, het jongste uit 1991. Er zijn veel bezoekers in de bibliotheek geweest om de tentoonstelling te bekijken en verschillende kranten besteedden er aandacht aan. Na afloop zijn de borden met gedichten naar De Pieter Raat Stichting gegaan, waar ze nogmaals zijn tentoongesteld. Hier werd ook een bijeenkomst georganiseerd met uitleg over de albums.

Grote opkomst bijeenkomst over poeziealbums. Ruim 150 albums ingeleverd voor tentoonstelling in bibliotheek in Heerhugowaard.

– Bieb Kennemerwaard @Biebkennemerwrd, 22 mei 2019

Groeten uit Alkmaar

Groeten uit Alkmaar is een project dat in 2018 is ontstaan, in co-creatie met de ouders en begeleidster van een ouderkamer van een Alkmaarse basisschool. Een tweede ouderkamer wilde al snel meedoen. Inspiratiebron was de documentaire Groeten uit Holland waarin een aantal vrouwen van Marokkaanse afkomst verschillende plekken in Nederland bezoekt. Bij Groeten uit Alkmaar praten en schilderen deelnemers samen over Alkmaar. Hierdoor leren ze elkaar én Alkmaar beter kennen. In 2019 deden de ouderkamers van de Alkmaarse basisscholen De Wegwijzer, De Fontein, Nicolaas Beets, De Driemaster en An Nasr mee aan het project. Als onderdeel van het door Bibliotheek Kennemerwaard opgezette Leerplein bij WNK Personeelsdiensten, startten ook daar twee groepen met Groeten uit Alkmaar (en omgeving).

7 groepen

met 10 deelenemers

5 groepen

traject 3 bijeenkomsten

2 groepen

traject 5 bijeenkomsten

Feestelijke Dag & Dauw Manifestatie

Op 24 mei vond in Alkmaar een grote manifestatie plaats, georganiseerd door het projectteam van Dag & Dauw (culturele activiteiten voor en door senioren). Dag & Dauw is een gezamenlijk project van Artiance Centrum voor de Kunsten en Bibliotheek Kennemerwaard. Tijdens de manifestatie werd het vijfjarig jubileum van Dag & Dauw gevierd met workshops en lezingen. Tevens vond de beoordeling plaats van het project door een jury van de BNG Bank Lang Leve Kunst Prijs. In totaal dongen zes steden mee naar prijs voor het beste initiatief op het gebied van ouderen en cultuurparticipatie. De prijs werd door een andere stad gewonnen.

www.dagendauwagenda.nl

Fotograaf: Luuz v.d. Stouwe