Hoofdstuk 2

PROGRAMMA PARTICIPATIE & ZELFREDZAAMHEID

Het programma Participatie & Zelfredzaamheid is er voor inwoners die al dan niet tijdelijk ondersteuning nodig hebben bij het versterken van bepaalde vaardigheden. Dat kan gaan om de basisvaardigheden taal, digitaal en rekenen maar ook om vaardigheden die nodig zijn om mee te doen in de maatschappij.

Dat kunnen zogenoemde nieuwkomers zijn, ofwel mensen uit een andere cultuur voor wie onze maatschappij met al zijn waarden en normen en niet te vergeten een andere taal helemaal nieuw is. En het kunnen ook mensen zijn die vanwege persoonlijke mogelijkheden of omstandigheden de snelheid van onze samenleving (tijdelijk) niet kunnen bijbenen. Deze inwoners bieden we ondersteuning door samen met samenwerkingspartners binnen het sociaal domein projecten te ontwikkelen die passen bij de aanwezige behoeften. Belangrijk aspect daarbij is het bestaan van vooroordelen te erkennen. Die zijn er in iedere maatschappij, dus ook in de onze. Door deze vooroordelen bespreekbaar te maken tijdens onze activiteiten, dragen we eraan bij dat de vooroordelen uiteindelijk kunnen worden weggenomen.

Het jaar 2020 begon zoals ieder ander jaar binnen het programma Participatie & Zelfredzaamheid. Er waren mooie contacten met samenwerkingspartners en in de eerste twee maanden werden verschillende trajecten en trainingen georganiseerd. In wijkcentrum de Mare, bij Aktief talent en bij het WNK Personeelsdiensten (voor medewerkers met een arbeidsbeperking). En toen kwam corona. De maatregelen om verspreiding van het virus te beperken, maakten dat alle geplande activiteiten meteen werden gestopt.

Digitaal het nieuwe normaal? Gelukkig konden we via de samenwerkingspartners en onze eigen social-mediakanalen de mensen die ons nodig hadden wel bereiken. Maar helaas niet meer, zoals we gewend waren, met een kopje koffie in de bibliotheek of op locatie bij één van de partners. Elkaar online of telefonisch ontmoeten werd het ‘nieuwe normaal’. Maar voor veel mensen was online helemaal niet normaal. Via de telefoon leerden we mensen beeldbellen en omgaan met de mogelijkheden en uitdagingen van het internet. Zo hielpen we grootouders om te facetimen met de kleinkinderen. En we leerden mensen whatsappen en foto’s maken en versturen met de mobiel. Op deze manier hebben we ruim 150 inwoners van onze gemeentes kunnen helpen.

150 inwoners

Online geholpen

Ondersteuning aan professionals en vrijwilligers Ook professionals en vrijwilligers van samenwerkingspartners kregen in die eerste periode te maken met uitdagingen. Hoe organiseer je bijvoorbeeld een Teams- of Zoommeeting? Vanuit de bibliotheek boden we begeleiding en ondersteuning zodat zoveel mogelijk activiteiten online konden doorgaan. Intussen concludeerden we met elkaar dat het coronavirus er wel voor zorgde dat steeds meer mensen digivaardig worden. Het gaat wat ver om te zeggen dat we daarom blij moeten zijn met het virus, maar het is in ieder geval een positief bij-effect!

Poëzielijn

Aan de mensen voor wie online contact leggen niet haalbaar was, bleven we ondersteuning bieden via de telefoon. We boden hulp door bijvoorbeeld de inhoud uit te leggen van brieven die de ontvanger niet begreep, maar we zorgden ook voor de nodige ontspanning. Zo konden mensen vijf dagen per week de poëzielijn bellen om een mooi gedicht voorgelezen te krijgen en erover na te praten. Een gezin met schoolgaande kinderen maakte van deze mogelijkheid gebruik toen de scholen dicht waren. Zij zetten de telefoon op de speaker en luisterden samen naar het gedicht om vervolgens met elkaar na te praten. Op die manier werd de taalontwikkeling van de kinderen binnen het thuisonderwijs weer even op een andere manier gestimuleerd.

In vogelvlucht

De highlights uit het programma Participatie & Zelfredzaamheid in 2020

Uitleg marktplaats.nl

Het afgelopen jaar kregen we bij het programma Participatie & Zelfredzaamheid hulpvragen die typisch voortkwamen uit deze coronatijd. Zo waren in de eerste weken van de eerste lockdown veel mensen het huis aan het opruimen. Maar rommelmarkten om de spullen te verkopen, waren er niet meer. Van een mannengroep kregen we toen de vraag om uit te leggen hoe marktplaats.nl werkt. Na afloop kregen we te horen dat de verkoop zeer succesvol was geweest en dat de groep in het vervolg meer gebruik gaat maken van deze online mogelijkheid om af te komen van oude spullen. Een nadeel hadden ze echter ook ontdekt: omdat er op de site ook veel interessants werd aangeboden, hadden sommigen net zoveel nieuwe spullen in huis gehaald als er bij het opruimen uit waren gegaan.

250 ouders en kinderen

ontvingen een taaltasje

Spelen-met-taaltasjes

Samen met basisscholen in Alkmaar en Heerhugowaard maakten we de zogenoemde Spelen-met-taaltasjes. Met behulp van deze tasjes konden ouders en kinderen ontdekken hoe leuk het is om samen te spelen met taal en rekenen. Dat dit zowel bij kinderen als ouders in goede aarde viel, bleek wel uit een bedank-appje dat één van de leerkrachten ontving. In Heerhugowaard ontvingen 250 ouders en kinderen de tasjes. In 2021 krijgen zij iedere maand een speelvel met tips om weer nieuwe taal- en rekenspelletjes te doen.

Rappen over coronafrustraties

Voor veel jongeren is deze coronatijd een moeilijke periode die voor de nodige frustratie zorgt. Samen met jongerenwerk Castricum en MET Heerhugowaard boden we jongeren de mogelijkheid om de uitdagingen, die zij hierdoor in hun leven tegenkomen, te uiten via een rap. Wethouder Ron de Haan van de gemeente Castricum kwam luisteren naar de rap van de jongeren uit zijn gemeente en ging met ze in gesprek. Het was een mooie ervaring voor de jongeren om zo op een positieve manier de eigen uitdagingen onder de aandacht te kunnen brengen van de politiek, en erover in gesprek te gaan.

Themabijeenkomsten

De themabijeenkomsten die we het afgelopen jaar organiseerden, sloten aan bij de geldende coronamaatregelen. Zoals bijvoorbeeld het thema Stoptober bij WNK Personeelsdiensten. De gesprekken gingen over gezondheid en keuzevrijheid en de mogelijke gevolgen daarvan. Ook ging het over de vraag welke informatie je daarover op het internet kunt vinden. En, niet onbelangrijk, hoe je kunt weten of die informatie betrouwbaar is.

Nog meer online

Naast de al eerder genoemde voorbeelden, gingen meer activiteiten online. Zo is de oefengroep van het ROC deels online sinds het afgelopen jaar. Ook de sollicitatietraining werd online gegeven, met toch nog negentig deelnemers.

Ten slotte ging ook het Taalcafé in Heerhugowaard online. Een dochter van één van de deelneemsters vertelde dat haar moeder tijdens de lockdown nog met niemand Nederlands had gesproken. Maar het online Taalcafé zorgde ervoor dat zij mensen sprak en tegelijkertijd de Nederlandse taal kon oefenen.