Hoofdstuk 2

PROGRAMMA'S

Bibliotheek Kennemerwaard voert haar wettelijke taken uit in drie programma’s met de volgende titels:

A. Ontwikkeling & Ontplooiing

B. Participatie & Zelfredzaamheid

C. Educatie

In de volgende hoofdstukken leest u per programma een samenvatting van de activiteiten die binnen dat programma plaatsvonden.


Programma Ontwikkeling & Ontplooiing


Programma Participatie & Zelfredzaamheid


Programma Educatie