Hoofdstuk 1

Kort Nieuws

Alternatieve dienstverlening

Corona had het afgelopen jaar veel invloed op de fysieke dienstverlening. Half maart moesten de bibliotheken plotseling dicht en even plotseling konden ze half mei weer open. Gedurende het hele jaar hebben we de dienstverlening aan weten te passen aan de behoeften van de inwoners. Gebruikmakend van de mogelijkheden die de coronamaatregelen ons boden. Regelmatig was er overleg met vertegenwoordigers van de diverse gemeenten en Veiligheidsregio NHN.

Doorstroomlocatie en Verblijfslocatie werden nieuwe begrippen waar we de dienstverlening op afstemden. Op allerlei alternatieve manieren ging de dienstverlening zo goed mogelijk door. Onze medewerkers zochten (potentiële) klanten actief op.

Via telefonisch contact, via de website en social media, met video’s, met webinars of als bezorgdienst.

Na heropenen vestigingen ‘Ik stond te popelen ik ben een echte veellezer’

Doorontwikkeling Egmond

De herstructurering van het bibliotheekwerk in Egmond kwam tot stand tussen de coronamaatregelen door. De huiskamerbibliotheek in de Prins Hendrikstichting sloot voorgoed haar deuren en maakte plaats voor de dagopvang. Iets waar in deze bijzondere tijd ook snel extra behoefte aan was. Zodra het kon, werd de dienstverlening voor de minder mobiele volwassenen voortgezet in de drie kernen van Egmond. Zowel in Post aan Zee en in de Schulp als in Hanswijk vond de bibliotheek een gastvrij onderkomen. Vanuit deze ontmoetingscentra konden in ieder geval leners hun gereserveerde materialen ophalen en terugbrengen. Door de strenge maatregelen voor de buurthuizen lukte het helaas niet om meteen ook de programmering op te zetten of uit te breiden. Maar er zijn wel plannen om samen met de inwoners lezingen, ontmoetingsmomenten, cursussen en bijvoorbeeld spreekuren te organiseren. De dienstverlening aan kinderopvang en scholen ging zo goed mogelijk door. Maar met name de peuterbibliotheek, die zich richt op (groot)ouders en hun (klein)kinderen, kon niet de gewenste activiteiten ontwikkelen. Ook de CoderDojo activiteiten met het jongerenwerk liepen vertraging op.

John van de Ree – Mooie actie van @BiebKennemerwrd; zeer uitgebreid en hyperactueel e-book aanbod, en gratis inschrijven als lid. Lezen, een fantastische manier om deze periode door te komen!

Marc Deckers – Een eenmansapplaus voor de biebs……

Nieuw lidmaatschapsmodel Freemium

Maar hoe breng je nu de inwoners van Egmond op een goeie manier in verbinding met de educatief-maatschappelijke activiteiten van de bibliotheek? Hiervoor is in samenwerking met bibliotheken in Zuid-Holland een nieuw concept voor lidmaatschap ontwikkeld. Via een gratis lidmaatschap, het ‘Freemiummodel’ wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een aantal activiteiten van de bibliotheek gratis uit te proberen. Met een op maat gesneden aanbod proberen we inwoners vervolgens te verleiden tot een betaald basis- of plusabonnement. Dit is een innovatief project dat door ProBiblio wordt ondersteund. En zodra dat kan, wordt Egmond een proeftuin.