Hoofdstuk 5

MARKETING, COMMUNICATIE EN FONDSEN WERVING

De marketing en communicatie afdeling van Bibliotheek Kennemerwaard is het afgelopen jaar druk bezig geweest met doelgroepenonderzoek en marktonderzoek. Deze keer vooral gericht op het ondersteunen van collega’s bij het verder vorm geven aan het beleidsplan. Verder waren er weer verschillende succesvolle landelijke campagnes, zoals de Nationale Voorleesdagen en de Kinderboekenweek en bleek het mini-abonnement van 10 euro een groot succes. In dit hoofdstuk enkele hoogtepunten op het gebied van marketing, communicatie en fondsenwerving.

Marktonderzoek

In 2019 is het Mosaic-klantonderzoek vernieuwd. Mosaic, waarmee we sinds 2016 werken, is een breed klantenonderzoek voor het hele werkgebied van Bibliotheek Kennemerwaard. Er komen verschillende strategische klantgroepen uit naar voren met ieder hun eigen kenmerken. Wij zijn in 2019 op wijkniveau aan de slag gegaan met Mosaic en hebben diverse presentaties gegeven; zowel intern als extern, aan stakeholders. Daarnaast organiseerden we succesvolle actiemaanden voor de kleinere vestigingen waarbij steeds één Mosaicgroep centraal staat. Naast het Mosaic onderzoek bieden wij nog een aantal andere marktonderzoeken aan voor collega’s. Gericht op bijvoorbeeld migratie-achtergronden op wijkniveau of het ledenbereik per leeftijdsgroep en postcode. Ook maakten wij deel uit van verschillende marketing netwerken. Belangrijk item in 2019 was verbinding maken en kennis delen.

Online marketing en communicatie

2019 stond voor Bibliotheek Kennemerwaard in het teken van een nieuwe website die gelanceerd is in november. Deze geheel vernieuwde website sluit veel meer aan op de wensen van onze doelgroepen. Hierdoor is de landingspagina voor de SEA campagnes ook geoptimaliseerd. Ook zijn er nieuwe SEA campagnes ontwikkeld, die zich richten op populaire titels en schrijvers. We zien hierdoor het aantal nieuwe bezoekers op de website stijgen. Daaruit concluderen we dat er personen worden bereikt die in eerste instantie niet aan de bibliotheek dachten, maar op deze manier toch met de bibliotheek in aanraking komen. Deze campagnes gaan we daarom verder uitbreiden. De Facebookpagina’s per gemeente en het Instagramaccount van Bibliotheek Kennemerwaard werden steeds populairder. De geautomatiseerde e-mail welkomstcampage loopt goed. Plannen liggen klaar om in 2020 ook andere geautomatiseerde e-mailcampagnes voor verschillende doelgroepen te starten. Daarnaast zal de nieuwsbrief meer worden afgestemd op de behoefte van de ontvanger. We konden concluderen dat in 2019 meer dan de helft van de activiteitenbezoekers online een kaart heeft gereserveerd/betaald.

Meer bezoekers, meer e-books en succesvol mini-abonnement

Verder zijn onze e-bookcijfers in 2019 gestegen met 9% meer uitleningen dan in 2018. Ook het aantal bezoekers van de bibliotheek is gestegen in 2019. Het bezoekersaantal was 1,25% hoger dan in 2018. Onze ledencijfers lopen helaas iets terug. In 2019 was het aantal leden 2% lager dan in 2018. Vandaar dat behoud van ledenbehoud en ledenwerving speerpunten worden voor 2020. Overigens blijkt het mini abonnement van 10 euro een succes te zijn. Specifieke doelgroepen zoals 18 jarigen zijn hier erg blij mee.

Fondsenwerving

Bijdragen van verschillende fondsen, stichtingen en bedrijven zorgen ervoor dat we mooie en bijzondere projecten konden blijven uitvoeren. In 2019 is voor een bedrag van € 1.098.120,00 aangevraagd en voor € 641.022,00 toegekend. Tevens heeft de gemeente Heerhugowaard een aantal projectsubsidies toegevoegd aan de reguliere subsidies. Hierdoor komt de totale projectsubsidie uit op: € 720.021,55

Sponsoring

Ieder jaar gaat de opbrengst van het Alkmaar Culinair Plaza naar een aantal lokale goede doelen of initiatieven om ze een financieel steuntje in de rug te geven. Triple, vaste sponsor van Bibliotheek Kennemerwaard, selecteerde dit jaar onze bibliotheek ook voor de donatie van het Culinair Plaza. Op 29 november mocht onze directeur Erna Winters een cheque van € 2.500,- in ontvangst nemen, bestemd voor onze CoderDojo’s.

Vrienden

De Vrienden van Bibliotheek Kennemerwaard maken het mede mogelijk dat de bibliotheek haar werk kan blijven doen. Je wordt Vriend voor een bedrag van € 110,- per jaar en in ruil daarvoor krijg je een luxe abonnement met verschillende extra’s. Met de bijdragen van de Vrienden kan de bibliotheek iets extra’s doen en dat was in 2019 het project Pakje Kunst. Dit bijzonder succesvolle project is mede gefinancierd door de Vrienden, die als dank een Dopper ontvingen en gratis een activiteit van de bibliotheek mogen bezoeken.