Hoofdstuk 3

SERVICE- VERBETERING

Wij zijn al trots op onze service maar we zijn ook voortdurend bezig die service te verbeteren. Ook in 2019.

Bovenlokale Klantenservice

Zes dagen per week kunnen klanten van alle vestigingen vragen stellen aan een medewerker van de centrale klantenservice. Dit kan gedurende kantoortijden via mail, telefoon of WhatsApp. De medewerker beantwoordt de vraag zelf of verbindt de klant door met een specialist. Omdat een aantal vestigingen op zaterdag geopend is, hebben we de openingstijden van het Bovenlokaal Klantenserviceteam vanaf januari 2019 uitgebreid.

Onze service in Egmond

Het bibliotheekwerk in de Egmonden wordt anders opgezet. Een centrale vestiging, de huiskamerbibliotheek in de Prins Hendrikstichting, blijkt niet in de behoeften van de inwoners te voorzien en bereikt slechts een deel van de inwoners. Met ProBiblio ondersteuning en provinciale subsidie voor ‘Spreiding en bereik landelijk gebied’ is onderzocht wat de behoeften zijn, met name van oudere inwoners en bezoekers van de bibliotheek. Ook is gesproken met de leden van de drie dorpsraden, de gebiedsregisseur en de deelnemers van het Sociaal Platform. Via diepte-interviews zijn ook de verschillen per kern duidelijker in beeld gebracht. Uit de verschillende onderzoeken blijkt dat er relatief meer taalachterstand is in Egmond. De inwoners van de kernen hebben behoefte aan een bibliotheekpunt in elke kern. Daarin willen ze graag een leestafel, een plek voor ontmoeting, een mogelijkheid om gereserveerde materialen op te halen, een activiteitenprogramma en ondersteuning bij het verkrijgen van (digitale) basisvaardigheden. Met de bestaande ontmoetingspunten/dorpscentra in de drie kernen, wordt onderzocht hoe dit vorm kan krijgen in 2020.